Nhà Tin tức

tin tức công ty

chất lượng tốt Băng tải máy chung giảm giá
chất lượng tốt Băng tải máy chung giảm giá
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ
Công ty Tin tức
Trung Quốc tin tức mới nhất về

[2019-04-30 17:55:17]
Công ty TNHH Máy móc khai thác Antai Thanh Đảo sau đây được gọi là Công ty Antai nằm trong Khu kinh tế bờ biển phía Tây Thanh Đảo xinh đẹp. Với cơ hội sản xuất các công trình cơ sở ở Quận Mới và tận dụng lợi thế của Cảng Thanh Đảo, Cảng Giao Châu và Cảng Đông Gia Khẩu, công ty Antai tiếp thu đầy đủ ... Đọc thêm
Page 1 of 1